SICOM stavební družstvo Šeberov IV.

Praha 5.11.2019

Pozvánka na členskou schůzi

SICOM stavebního družstva Šeberov IV.

Schůze se bude konat

dne 21. 11. 2019 od 18:00 hod.

v kanceláři družstva K Újezdu 278, 149 00 Praha 4.

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Schválení ročních účetních uzávěrek za rok 2015-2018

4.    Rozhodnutí o úhradě schválených neuhrazených ztrát z předchozích období z rezervního fondu

5.    Rozhodnutí o převodu vlastního kapitálu družstva do rezervního fondu a vytvoření rezervního fondu na majetek družstva

6.    Diskuse o plánované výstavbě na pozemcích Šeberov site s.r.o. a využití komunikací ve vlastnictví družstva jako přístupových cest

7.    Závěr

Podklady k jednání členské schůze:

Účetní uzávěrky za roky  2015;  2016;  2017  a  2018

Vážení členové družstva,

zvu Vás tímto na členskou schůzi SICOM stavebního družstva Šeberov IV.

K usnášeníschopnosti členské schůze je nezbytná účast nadpoloviční většiny členů družstva, žádám Vás proto o účast na schůzi. Pokud se nemůžete schůze účastnit osobně, udělte, prosím, plnou moc třetí osobě, např. jinému členu družstva, který se bude účastnit členské schůze.

Formulář plné moci přikládáme k této pozvánce spolu s dalšími podklady členské schůze, podpis na plné moci nemusí být ověřen.

Těším se na Vaší účast

S pozdravem

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva