SICOM stavební družstvo Prosek

Praha 4.3.2020

Pozvánka na členskou schůzi

SICOM stavebního družstva Prosek, IČ 271 09 780.

Schůze se bude konat

dne 23. března 2020 - zahájení v 11:00 hod

v kanceláři JUDr. Václavy Dvořákové, Budějovická 5, 140 00 Praha 4

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019

4.    Rozhodnutí o fúzi družstva

5.    Ostatní dle rozhodnutí členské schůze

6.    Závěr

Podklady k jednání členské schůze:

1.      Projekt fúze družstev (včetně stanov nástupnického družstva)

2.      Řádná účetní závěrka SICOM stavební družstvo k 31.12.2019

3.      Řádná účetní závěrka SICOM stavební družstvo Prosek k 31.12.2019

4.      Řádná účetní závěrka SICOM stavební družstvo Křeslice k 31.12.2019

5.      Řádná účetní závěrka SICOM stavební družstvo Libuš k 31.12.2019

Podklady k jednání členské schůze jsou přílohou této pozvánky a jsou rovněž přístupny v sídle družstva společně s účetními závěrkami ostatních družstev zúčastněných na fúzi, tj.:

·         SICOM stavební družstvo, se sídlem K Újezdu 278, 149 00 Praha 4, IČO 264 90 587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. Dr 5217 - Nástupnické družstvo

·         SICOM stavební družstvo Křeslice, se sídlem K Újezdu 278, 149 00 Praha 4, IČO 261 19 471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. Dr 4675 - Zanikající družstvo 2

·         SICOM stavební družstvo Libuš, se sídlem K Újezdu 278, 149 00 Praha 4, IČO 274 38 309, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. Dr 6403 - Zanikající družstvo 3

SICOM stavební družstvo Prosek tímto upozorňuje členy družstva na jejich právo nahlédnout v sídle družstva do projektu fúze a účetních závěrek zúčastněných družstev s tím, že družstvo je povinno vydat každému členovi, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených listin.

Těším se na Vaší účast

S pozdravem

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva