SICOM stavební družstvo Prosek

Praha 10.9.2019

Pozvánka na členskou schůzi

SICOM stavebního družstva Prosek.

Schůze se bude konat

dne 25. září 2019 - zahájení v 11:00 hod

v kanceláři JUDr. Václavy Dvořákové, Budějovická 5, 140 00 Praha 4

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Projednání návrhu změny stanov družstva

4.    Hlasování o návrhu změny stanov družstva

5.    Závěr

Podklady k jednání členské schůze:

Návrh změny stanov družstva

Těším se na Vaší účast

S pozdravem

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva