SICOM stavební družstvo Mělník

 

Pozvánka na členskou schůzi

SICOM stavebního družstva Mělník

Schůze se bude konat dne 2.3.2021 - zahájení od 11:00 hod,

v kaneláři notářky JUDr. Václavy Dvořákové, Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4, Michle.

Program členské schůze:

1.      Zahájení členské schůze

2.      Volba orgánů členské schůze

3.      Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací

4.      Jmenování likvidátora družstva

5.      Ostatní dle rozhodnutí členské schůze

6.      Závěr

V Praze 11.2.2021

S pozdravem

....................................

Ing. Petr Štěpánek

předseda představenstva družstva