SICOM stavební družstvo Mělník

Pozvánka na členskou schůzi

SICOM stavebního družstva Mělník.

Schůze se bude konat

dne 28.6.2017 - zahájení v 16:00 hod

v kanceláři družstva K Újezdu 278, 149 00 Praha 4.

Program členské schůze:

  1. Zahájení členské schůze
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Projednání výzvy Společenství domu č.p. 3778, Za stadionem 3778, Mělník
  4. Závěr

V Praze 7.6.2017

S pozdravem

 

...................................

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva