SICOM stavební družstvo Křeslice

V Praze dne 2.9.2019

Pozvánka na členskou schůzi

SICOM stavebního družstva Křeslice.

Schůze se bude konat

dne 18.9.2019 - zahájení v 15:30 hod

v sídle družstva

K Újezdu 278, 149 00 Praha 4

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Volba členů představenstva

4.    Závěr

Těším se na Vaší účast

S pozdravem

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva