SICOM stavební družstvo BENEŠOV

Praha 18.7.2016

Pozvánka na členskou schůzi

SICOM stavebního družstva Benešov

Schůze se bude konat dne 23. srpna 2016 od 10:00,

zasedací místnost městského úřadu, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov.

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Odvolání a volba členů představenstva družstva

4.    Schválení účetní závěrky za rok 2015

5.    Diskuze o průběhu projektu Stráně pod Kavčínem

6.    Závěr

Podklady k jednání členské schůze:

Účetní závěrka za rok 2015

Těším se na Vaší účast

S pozdravem

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva

Informace o Projektu Stráně pod Kavčínem - Benešov

Sicom stavební družstvo Benešov, které má za cíl sjednotit postup majitelů pozemků, získalo od města Benešov (člena družstva) pozemky nezbytné pro přístup do lokality. Převod těchto pozemků do vlastnictví družstva byl odsouhlasen zastupitelstvem města v roce 2013 a počátkem roku 2014 byl v katastru nemovitostí proveden zápis změny vlastnictví.

V prosinci 2014 jsme dokončili práce na územní studii Benešov - Kavčín. Tato studie je podkladem pro regulaci využití území. Návrh územní studie slouží jako vodítko pro výstavbu nových objektů, stanoví zásady objemového řešení staveb, vymezí plochy pro dopravní obsluhu a navrhne řešení veřejných prostranství. V průběhu prací na studii jsme zjistili, že současný územní plán města neodpovídá reálné situaci sklonu terénu a územní studii je nezbytné upravit odlišně od původní urbanistické koncepce. To výrazně prodloužilo dobu vyhotovování studie a vynutilo i požadavek na změnu územního plánu.

Nyní je územní studie předaná k zaevidování městem Benešov a my bychom Vám ji rádi představili a informovali Vás o dalším pokračování projektu. Podle odezvy ze strany vlastníků pozemků následně připravíme plán rozdělení projektu do jednotlivých etap.

Výkres širších vztahů - soubor png 2.854 kB 

Urbanistická situace - soubor png 2.635 kB

Výkres řešení dopravy - soubor png  5.288 kB

Výkres řešení vodovodu a kanalizace - soubor png 5.017 kB

Výkres řešení plynovodu a elektro - soubor png 4.951 kB

Schéma etapizace výstavby v lokalitě - soubor png  1.506 kB

S podrobnostmi řešení jednotlivých částí studie se můžete seznámit:

1. v sídle našeho družstva, v Praze 4, K Újezdu 278 po telefonické dohodě s Ing. Štěpánkem tel. 602 324 085

2. na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Benešově po telefonické dohodě s paní Šárkou Zvolskou tel. 317754178

V případě Vašeho zájmu o projednávanou územní studii nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty na adrese sicom@sicom.cz nebo písemně na adrese sídla družstva K Újezdu 278, 149 00 Praha 4. Využít můžete i telefonický kontakt na čísle 602 324 085.

S pozdravem

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva SICOM stavební družstvo Benešov