Družstvo Pod Purkrabským hájem

Praha 1.11.2019

Pozvánka na členskou schůzi

Družstva Pod Purkrabským hájem, IČ 015 86 289

Schůze se bude konat dne 19.11.2019 od 18:00

v sídle družstva na adrese K Újezdu 278, 149 00 Praha 4.

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Schválení účetní závěrky za rok 2018

4.    Rozhodnutí o úhradě ztrát z již schválených závěrek za roky 2013 a 2014

5.    Informace předsedy o správě majetku družstva

6.    Ostatní dle rozhodnutí členské schůze

7.    Závěr

Podklady k jednání členské schůze:

1.      Účetní závěrka za rok 2018

Těším se na Vaši účast

S pozdravem

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva