Družstvo Pod Purkrabským hájem

Praha 23.4.2018

Pozvánka na členskou schůzi

Družstva Pod Purkrabským hájem, IČ 015 86 289

Schůze se bude konat dne 16.5.2018 od 18:00

v sídle družstva na adrese K Újezdu 278, 149 00 Praha 4.

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Volba předsedy družstva

4.    Rozhodnutí o účetních závěrkách za roky 2015, 2016 a 2017

5.    Informace o chodu družstva a správě majetku družstva

6.    Ostatní dle rozhodnutí členské schůze

7.    Závěr

Podklady k jednání členské schůze:

1.      Účetní závěrka za rok 2015

2.      Účetní závěrka za rok 2016

3.      Účetní závěrka za rok 2017

Těším se na Vaši účast

S pozdravem

....................................

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva