Družstvo náměstí Šeberov

Praha 4.9.2017

Pozvánka na členskou schůzi

Družstva náměstí Šeberov v likvidaci, IČ 034 78 785

Schůze se bude konat dne 26.9.2017 od 9:00

v sídle družstva,

na adrese K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Projednání návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku

4.    Ostatní dle rozhodnutí členské schůze

5.    Závěr

Těším se na Vaší účast

S pozdravem

....................................

Mgr. Vladimír Pírko

likvidátor družstva

Družstvo náměstí Šeberov v likvidaci