Družstvo Centrum Šeberov

Praha 7.9.2018

Pozvánka na členskou schůzi

Družstva Centrum Šeberov, IČ 024 32 501

Schůze se bude konat dne 1.10.2018 od 9:00

na adrese K Újezdu 278, 149 00 Praha 4.

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Rozhodnutí o odvolání a volbě předsedy družstva

4.    Závěr

 

Těším se na Vaši účast

S pozdravem

....................................

Ing. Petr Štěpánek

jednající za předsedu družstva

SICOM spol. s r.o.